Yetki Belgelerimiz

R1 Yetki Belgesi

R1 Yetki belgesi
Ticari amaçla yurtiçi taşıma ve taşıma organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

N2 Yetki Belgesi

N2 Yetki belgesi
Ticari amaçla yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

K1 Yetki Belgesi

K1 Yetki Belgesi
Ticari amaçla il sınırları içinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.